Gia sư tại nhà » Gia sư môn hóa tại nhà

Công Thức Tính Nhanh Số Đồng Phân

[giasudhsphn.com] Gia sư tại nhà – Trung tâm gia sư sư phạm xin giới thiệu đến các em một số công thức tính nhanh số đồng phân của các hợp chất hữu cơ.

Công Thức Tính Nhanh Số Đồng Phân

1) Số đồng phân ancol đơn chức no CnH2n+2O:

Công thức:   Số ancol CnH2n+2O = 2n-2 (n<6)

2) Số đồng phân andehit đơn chức no CnH2nO:

Công thức:  Số andehit CnH2nO = 2n-3 (n<7)

3) Số đồng phân axit cacboxylict đơn chức no CnH2nO2:

Công thức:  Số axit CnH2nO2 = 2n-3 (n<7)

4) Số đồng phân este đơn chức no CnH2nO2:

Công thức: Số este CnH2nO2 = 2n-2 (n<5)

5) Số đồng phân amin đơn chức no CnH2n+3N:

Công thức: Số amin CnH2n+3N = 2n-1 (n<5)

6) Số đồng phân trieste tạo bởi glyxerol và hỗn hợp n axit béo:

Công thức: Số trieste = n*n(n + 1)/2

7) Số đồng phân ete đơn chức no CnH2n+2O:

Công thức: Số ete CnH2n+2O = (n-1)(n-2)/2 (2<n<5)

8) Số đồng phân xeton đơn chức no CnH2nO:

Công thức: Số ete CnH2nO = (n-2)(n-3)/ 2 (3<n<7)

9) Số đồng phân ankan: CnH2n+2   = 2n-4+ 1    (3<n<7)

10) Đồng phân RH thơm và đồng đẳng benzen : CnH2n-6  =  (n-6)2      (6<n<10)

11) Đồng phân phenol đơn chức: CnH2n-6O  =   3n-6      (6<n<9)

12) Công thức tính số đi, tri, tetra…..n peptit tối đa tạo bởi hỗn hợp gồm x amino axit khác nhau :

Số n peptitmax = x^n

Ví dụ : Có tối đa bao nhiêu đipeptit, tripeptit thu được từ hỗn hợp gồm 2 amino axit là glyxin và alanin ?

Số đipeptit = 2^2 = 4

Số tripeptit = 2^3 = 8

You can leave a response.